مجله ی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نشریه ای با داوری تخصصی (Peer Review) است که توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به صورت الکترونیکی منتتشر می شود. این نشریه به صورت فصلنامه و به زبان […]

اینترنت اشیاء پزشکی (IoMT)

اینترنت اشیاء پزشکی، یا IoT Healthcare، به زیرساخت متصل شده از وسایل پزشکی و برنامه های کاربردی نرم افزاری اشاره دارد که می توانند با سیستم های مختلف فناوری اطلاعات سلامت ارتباط برقرار کنند. به […]