چاپگر زیستی و چاپ پوست

این دستگاه جدید در نوع خود بی‌نظیر است و می‌تواند از سلول‌های خود بیمار، پوست جدیدی چاپ کند. این پوست برای کمک به بهبود زخم‌ها و یا سوختگی‌های وسیع استفاده می‌شود. این سامانه چاپ زیستی […]

قرص های هوشمند

در عصری که از موبایل و ماشین گرفته تا خانه ها در حال هوشمند شدن هستند چرا قرص ها به این قافله ملحق نشوند؟ گروهی از محققین دانشگاه RMIT در ملبورن استرالیا موفق به توسعه […]

سامانه تشخیص چهره

سامانه تشخیص چهره یک فناوری زیست‌سنجشی یا بیومتریک برای شناسایی افراد از روی تصویر چهره آنهاست. با این فناوری می‌توان فهمید که یک فرد واقعا همان کسی است که خودش ادعا می‌کند یا نه. با […]

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی متعلق به مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی از مراکز زیر مجموعه پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد. سایت: www.jhbmi.ir

نشریه بیومتریال‌ها

نشریه بیومتریال‌ها یکی از ژورنال های نمایه شده در پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) از کمپانی الزویر (Elsevier) است که تا کنون ۱۵,۸۷۹ مقاله علمی معتبر درباره موضوعات مختلفی از جمله «بیو مهندسی (مهندسی زیستی)، بیو مهندسی […]

نشریه نانوپزشکی

نشریه نانوپزشکی: فناوری نانو، زیست شناسی و پزشکی یکی از ژورنال های نمایه شده در پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) از کمپانی الزویر (Elsevier) است که تا کنون ۲,۳۶۶ مقاله علمی معتبر درباره موضوعات مختلفی از […]

کمک اینترنت اشیا به صنایع غذایی

برآوردهای مختلفی از آینده اینترنت اشیا و تاثیر این تکنولوژی بر صنایع مختلف صورت گرفته است. اگرچه اعداد و ارقام، تصاویر گوناگونی از آینده به دست می‌دهد، اما موضوع حتمی این است که صنایع غذایی […]