اینترنت اشیاء پزشکی (IoMT)

اینترنت اشیاء پزشکی، یا IoT Healthcare، به زیرساخت متصل شده از وسایل پزشکی و برنامه های کاربردی نرم افزاری اشاره دارد که می توانند با سیستم های مختلف فناوری اطلاعات سلامت ارتباط برقرار کنند. به […]