نانودراپ (NAnodrop)

تاریخچه نانودراپ: 
اسپکتروفتومتر نانودراپ به منظور اندازه گیری غلظت های نوکلئیک اسید در حجم نمونه های یک میکرو لیتر طراحی شده است . قابلیت کلیدی این اسپکتروفتومتر پیشرفته، تکنولوژی بی همتای آن در نگه داری نمونه است که باعث می شود دیگر زمان گرفتن اندازه گیری ها، نیاز به کووت نباشد . اساس کار این دستگاه را شرکت سازنده بعنوان Patent اعلام کرده با اینحال نوع کار دستگاه نشاندهنده کارکرد آن بر اساس شکست نور و محاسبات حاصل از بررسی ضرایب شکست نور در محیط مایی برای مواد گوناگون بویژه اسیدهای نوکلئیک و پرونئین ها میباشد.
تعریف نانودراپ:  
آنچه که برای اندازه گیری مقدار DNA استخراح شده از نمونه های بالینی و آزمایشگاهی بطور رایج استفاده میشود انواع دستگاههای اسپکتروفتومتر از مارکهای مختلف است به طور کلی ، نانودراپ یک دستگاه پیشرفته و قوی برای اندازه گیری غظت های DNA و RNA می باشد . برای آزمایشگاه هایی که با حجم کاری بالایی به منظور آنالیز نمونه ها روبرو هستند ، این دستگاه  یک راه حل مقرون به صرفه است که در مدت بسیار کوتاهی بهای هزینه ای که کرده اید را جبران می کند . . قابلیت کلیدی این اسپکتروفتومتر ، در نگه داری نمونه است که باعث می شود  برای اندازه گیری نمونه ها نیاز به کووت نباشد . برخلاف سایر اسپکتروفتومتر های کوچک ، نانودراپ قادر به اسکن نمونه ها در سراسر طیف ۲۲۰ تا ۷۵۰ نانومتر است .

کاربردهای مهم نانودراپ:
۱- غلظت اسید نوکلئیک و خلوص نمونه اسید نوکلئیک تا ۳۷۰۰ نانوگرم  بدون رقت
۲- تجزیه و تحلیل proten تا ۱۰۰ میلی گرم / میلی لیتر
۳- اندازه گیری طیف گسترده و سنجش کمی فلورسنت
۴- تجزیه و تحلیل آزمون بردفورد پروتئین
۵- تجزیه و تحلیل لوری سنجش پروتئین
۶- اندازه گیری تراکم سلول

روش کار با دستگاه نانودراپ:
مراحل اصلی انجام کار با دستگاه نانودراپ به روش زیر میباشد:

مراحل اصلی انجام کار با دستگاه نانودراپ به روش زیر میباشد:
* ابتدا با کمک سمپلر حجم کمی از نمونه را برداشته و بر رویسطح آشکارسازی قرار داده مطابق شکل زیر

روش کار با دستگاه نانودراپ

* بازوی نمونه دستگاه را بسته و اندازه گیری نمونه با استفاده از نرم افزار متصل به کامپیوتر انجام می شود.مطابق شکل زیر

بازوی نانودراپ

* در پایان اندازه گیری بازوی دستگاه را باز کرده و قسمت بالا و پائین پدال را با یک پارچه نرم تمیز کرده ،پاک کردن نمونه از هر دو ستون بالا و پائین پس از اتمام هر اندازه گیری برای جلوگیری از انتقال نمونه و تجمع نمونه ها ضروری میباشد.تمیز کردن نهایی از تمام سطوح پس از آخرین اندازه گیری با آب مقطر توصیه می گردد
اندازه گیری با نانودراپ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *