مجله علوم پزشکی رازی

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران

نوع مجله: ماهنامه( علمی _ پژوهشی)
ISSN: ۷۰۴۳-۲۲۲۸

 ۷۰۵۱-۲۲۲۸ :eISSN

این مجله از ابتدا تا آذر ۱۳۸۹ (دوره ۱۷، شماره ۷۷) با عنوان “مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران” منتشر می شده است.


مجله علوم پزشکی رازی نشریه دارای رتبه علمی_پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است که هدف از انتشار آن ارائه نظریه ها، نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پزشکی، بهداشتی و درمانی می‌باشد که به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه آموخته ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش آموخته گان با آخرین یافته های علمی را در بر دارد.
مجله علوم پزشکی رازی از بدو تاسیس (سال ۱۳۷۳) تا تابستان سال ۱۳۸۸ بصورت فصلنامه منتشر می گردیده است، اما بدلیل کثرت وجود مقالات از پاییز سال ۱۳۸۸تاکنون بصورت ماهنامه (۱۲ شماره درسال) منتشر می شود.

جهت مطالعه مجله رو لینک زیر کلیک کنید

http://rjms.iums.ac.ir/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *