لارنگوسکوپ

یکی از تجهیزاتی که برای دسترسی به راههای هوایی مورد استفاده قرار می گیرد لارنگوسکوپ می باشد.

لارنگوسکوپ وسیله ای داسی شکل است که بیشتر برای لوله گذاری استفاده می شود. شما در این مطلب با تمام کاربردها و جزئیات لارنگوسکوپ آشنا می شوید.

لارنگوسکوپ فواید بسیاری در زمینه‌های هوشبری و مراقبت‌های ویژه دارد. همچنین می‌تواند دید شفاف و واضحی را از مسیر هوایی بیمار با لوله‌گذاری سریع فراهم کند. لوله‌گذاری به منظور قرار دادن لوله تراشه در نای بیمار برای کمک به تنفس انجام می شود. امروزه لوله تراشه به ابزاری استاندارد در زمینه باز کردن مسیرهای هوای تبدیل شده است. زیرا به ریه‌ها این امکان را می‌دهد که با فشارهای تهویه بیشتری باد شوند و از آسپیره شدن مسیر هوایی جلوگیری می‌کند.

حنجره ( (Larynx) قسمتی از راه هوائی است که بین دهان و نای ( (Trachea) قرار دارد و به عنوان “تارهای صوتی” نیز شناخته شده است. زمانی که بیمار به تنفس مصنوعی نیاز دارد، یک لوله به نام “لوله داخل شونده به نای” از طریق دهان یا بینی، وارد نای می‌شود. وقتی لوله کاملا درون نای قرار گرفت، پزشک با استفاده از لارنگوسکوپ، زبان را به آرامی به سمت بالا هدایت می‌کند تا بتواند از درستی مسیر لوله و هدایت صحیح لوله به سمت ریه‌ها اطمینان حاصل کند.‌ لارنگوسکوپ شامل دو بخش است: دسته و تیغه.

تیغه را بر روی پایه scope قرار داده و دو قسمت را محکم به هم وصل کنید. تیغه را در دهان فرد از سمت راست زبان قرار داده و به آرامی زبان را به سمت چپ حرکت دهید. تیغه را به عقب دهان فرد پیش ببرید تا اپی گلوت فرد را ببینید.

هدف: انتقال به منطقه آلایش زدایی

بعد از استفاده ،در اسرع وقت دستگاه را پاک کنیـد چـرا کـه تـاخیر طولانی مدت سبب خشک شـدن و چسبیـدن مـواد بـاقـی مانده از بیمار روی سطح آن می شود. این ذرات باید با مواد گندزدای قوی تمیز شوند.

 هدف: جداسازی تیغه و دسته جهت گندزدایی

تـیـغـــه را از دسـتـــه جـــدا کـنـیـــد. بـسـتـــه بــه نــوع  لارنگوسکوپ (فیبر نوری و…) لامپ و یا لوله فیبر نوری را بردارید. در برخی مدل‌ها، لوله نوری تـوسـط تیغـه احـاطـه شـده و امکـان جـدا کردن آن وجود ندارد. باتری‌ها را از روی دسته بردارید. در برخی مدل‌ها، باتری‌ها توسط استرلیزاسیون بخار جـدا مـی‌شـونـد. مـراجعه به دستورالعمل سازنده ارجعیت دارد.

هدف: حذف مواد باقی مانده و کاهش تعداد میکروارگانیسم‌ها از روی دسته و تیغه

پارچه تمیزی را در ظرف آب که حاوی ۳ تا ۵ قـطــره صــابــون ضــد بــاکـتــری اسـت، قـرار دهـیـد. باتری‌های را از دستگاه خارج کرده و کل دستگاه را به مدت ۲ دقیقه در آب صابون فرو برید. سپس با استفاده از مسواک، تیغه را تمیز و از پارچه برای برداشتن هرگونه ترشحات موجود بر روی scope اتـصـالات تـیـغـه و دسـتـه اسـتـفـاده کنید. در ظرف دیـگـری مـقداری الکل ریخته و دستگاه را در آن غوطه ور سازید و اجازه دهید یک ساعت در همین وضعیت بماند. سپس آن را خارج کرده و بر روی حوله‌ای تمیز قرار دهید تا کاملا خشک شود.

هدف: جلوگیری از انتقال بیماری در طول  لارنگوسکوپی و از بین بردن هر گونه میکروارگانیسم باقی مانده از مرحله قبل

اگـر استریل کردن تیغه و دسته توسط شرکت سازنده منع شده باشد، استرلیزاسیون را در دمای پایین مثلا با استفاده از اکسید اتیلن انجام دهید. در بـرخـی مـدل‌هـا بـرچسبـی با عنوانsteam-autoclavable” ” درج شده است، قرار دادن این دستگاه‌ها در معرض استریل بخار می‌تواند نتایجی از جمله کاهش عملکرد آن و آسیب جدی را به دنبال داشته باشد. برای ضدعفونی، دسته و تیغه را به طور کامل در مــایــع شـیـمیـایـی گنـدزدای ذکـر شـده در دفتـرچـه راهنمای دستگاه قرار دهید. البته به جز مواردی که قراردادن کامل آن‌ها منع شده است. سپس دسته و تیغه را با آب شست و شو دهید. بعد از این مرحله، به کمک حوله یا پارچه‌ای تمیز و بدون پرز دسته و تیغه را کاملا خشک کنید.

   نکات قابل توجه

اگر بعد از تمیز کردن دستگاه و اتصال مجدد تیغه به دسته،لارنگوسکوپ مشکل داشت راه‌هایی جهت رفع آن وجود دارد:

اگر هیچ نوری مشاهده نمی‌شود، چند احتمال می‌تواند وجود داشته باشد:

۱)     لامـپ به درستی در جای خود قرار نگرفته باشد

۲)     باتری دستگاه تمام شده

۳)     کنده شدن کروم روی تیغه

v    راه حل‌ها

ü     از باتری‌های جدید استفاده کنید.

ü     لامپ را تعویض کنید.

در صــورتــی کــه لارنگوسکوپ هـنــوز کـار نمی‌کند، مسیر الکتریکی باید بررسی شود. Electrical meter بهترین وسیله برای بررسی این موضوع است اما اگر شما به این چنین وسیله‌ای دسترسی ندارید، روشی دیگر و ساده‌تر پیشنهاد می‌شود. یک قطعه سیم به طول ۶ اینچ را برداشته و هر دو انتهای عایق آن را لخت کنید. یک انتهای سیم را دور لامپ چراغ قوه ببندید سپس پایه لامپ را به سمت بالا (ترمینال مثبت) باتری و سر دیگر را به سمت پایین (ترمینال منفی) نگه دارید. لامــپ در صـورت عبـور جـریـان روشـن خـواهـد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *